zpět na úvod produkty reference kontakty
 
 
 
 

ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKA
MORAVSKÉ STAVEBNÍ A TOPENÁŘSKÉ a. s.

Vedení společnosti Moravská stavební a topenářská a. s. vyhlašuje tuto environmentální politiku:

Společnost Moravská stavební a topenářská a. s. se sídlem v Novém Jičíně, B. Martinů 1885/2, PSČ 741 01 se zaměřuje na komplexní dodávky ve stavebnictví a tepelné technice pro objekty občanské a průmyslové výstavby.

Vedení společnosti si uvědomuje, že všechny činnosti, které jsou spojeny se stavební výrobou a poskytováním služeb v oblasti občanské a průmyslové výstavby, mohou přímo nebo nepřímo působit na životní prostředí.

Moravská stavební a topenářská a. s. klade důraz na ochranu životního prostředí při všech svých činnostech a formuluje tyto zásady své environmentální politiky:

• Trvale dodržovat příslušné právní požadavky a nařízení a správní rozhodnutí na ochranu životního prostředí.
• Šetrně zacházet s přírodními zdroji, zejména při používání materiálů, energií a při nakládání s vodami.
• Minimalizovat negativní vlivy na životní prostředí při přípravě a realizaci investičních záměrů svých zákazníků.
• Předcházet negativním vlivům na životní prostředí využíváním všech dostupných technických a organizačních prostředků.
• Zvyšovat znalosti, dovednosti a povědomí zaměstnanců v oblasti péče o životní prostředí, předcházení negativních vlivů společnosti na životní prostředí a snižování rizik vzniku mimořádných nehod a havárií.
• Otevřeně komunikovat s veřejností, orgány státní správy, zákazníky a zainteresovanými stranami z hlediska ochrany životního prostředí.
• Vyžadovat od svých smluvních partnerů aktivní přístup k ochraně životního prostředí a tento přístup kontrolovat a vyhodnocovat.
• Pravidelně prověřovat a vyhodnocovat systém environmentálního managementu: k tomu účelu jsou stanoveny environmentální cíle, kompetence a potřebné zdroje.

Moravská stavební a topenářská a s. se zavazuje k trvalému zlepšování vztahu společnosti k životnímu prostředí v mezích svých ekonomických zdrojů.

V Novém Jičíně 21. 2. 2005

Ing. Martin Jaich
předseda představenstva
Moravská stavební a topenářská a. s.

 
 
 
     
   
     
   
     
 

© 2004 Moravská stavební a topenářská a. s.
Designed by Šmíra-Print