Environmentální politika

ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKA MORAVSKÉ STAVEBNÍ A TOPENÁŘSKÉ a. s. Vedení společnosti Moravská stavební a topenářská a. s. vyhlašuje tuto environmentální politiku:

Společnost Moravská stavební a topenářská a. s. se sídlem v Novém Jičíně, B. Martinů 1885/2, PSČ 741 01 se zaměřuje na komplexní dodávky ve stavebnictví a tepelné technice pro objekty občanské a průmyslové výstavby.

Vedení společnosti si uvědomuje, že všechny činnosti, které jsou spojeny se stavební výrobou a poskytováním služeb v oblasti občanské a průmyslové výstavby, mohou přímo nebo nepřímo působit na životní prostředí.

Moravská stavební a topenářská a. s. klade důraz na ochranu životního prostředí při všech svých činnostech a formuluje tyto zásady své environmentální politiky:

Trvale dodržovat příslušné právní požadavky a nařízení a správní rozhodnutí na ochranu životního prostředí.

Šetrně zacházet s přírodními zdroji, zejména při používání materiálů, energií a při nakládání s vodami.

Minimalizovat negativní vlivy na životní prostředí při přípravě a realizaci investičních záměrů svých zákazníků.

Předcházet negativním vlivům na životní prostředí využíváním všech dostupných technických a organizačních prostředků.

Zvyšovat znalosti, dovednosti a povědomí zaměstnanců v oblasti péče o životní prostředí, předcházení negativních vlivů společnosti na životní prostředí a snižování rizik vzniku mimořádných nehod a havárií.

Otevřeně komunikovat s veřejností, orgány státní správy, zákazníky a zainteresovanými stranami z hlediska ochrany životního prostředí.

Vyžadovat od svých smluvních partnerů aktivní přístup k ochraně životního prostředí a tento přístup kontrolovat a vyhodnocovat.

Pravidelně prověřovat a vyhodnocovat systém environmentálního managementu: k tomu účelu jsou stanoveny environmentální cíle, kompetence a potřebné zdroje.

Moravská stavební a topenářská a s. se zavazuje k trvalému zlepšování vztahu společnosti k životnímu prostředí v mezích svých ekonomických zdrojů.

V Novém Jičíně 21. 2. 2005

Ing. Martin Jaich předseda představenstva Moravská stavební a topenářská a. s.

Environmentální politika společnosti

Environmentální politika společnosti

Nabídka zaměstnání

Nabídka zaměstnání

  • Moravská stavební a topenářská a.s.
  • B. Martinů 1885/2
  • 741 01 Nový Jičín
  • Česká republika

Copyright © 2019-2020 Moravská stavební a topenářská a.s.